По-продуктивни ли сме, когато правим няколко неща едновременно?

“В света на компютрите и смартфоните много рядко сме напълно концентрирани”, твърди Алън Кастъл, професор по психология в UCLA. Но до каква степен способността ни да помним намалява? Ново изследване, проведено от Кастъл и Катрин Мидълбрукс, открива, че въпреки че раздвоеното внимание пречи на паметта, хората могат избирателно да се концентрират върху важните неща дори и да правят няколко неща едновременно.

Първият експеримент

В първия експеримент учените показват на 192 студенти 120 думи, разделени на шест групи с по 20 думи във всяка от тях. Всяка дума се появява на екрана на компютъра за три секунди, заедно с число от 1 до 10. Студентите получават точки на базата на числото, което върви с всяка дума, която са запомнили. Така думите с по-високи стойности стават “по-важни” от останалите.

students-on-computersУчастниците, студенти в UCLA, са разпределени в една от четири възможни групи. Първата група отделя цялото си внимание на задачата. На втората група учените пускат аудио запис с числата от 1 до 9, докато участниците виждат думите и числовите им стойности. Участниците трябва да натиснат бутона Spacebar на клавиатурата всеки път, когато чуят три последователни нечетни числа.

(Балансирането между тези задачи се оказва много трудно. Всеки участник чува осем поредици от по три нечетни числа, но средно открива само 1.87 от тях.)

Участниците в третата група чуват популярни поп песни на Katy Perry, Maroon 5, Lady Gaga и Rihanna, докато виждат думите. Участниците в четвъртата група виждат думите, докато слушат поп песни, които не са чували преди.

След всяка поредица от 20 думи участниците трябва да напишат думите, които са запомнили. Учените изчисляват общия резултат на всеки ученик на базата на числото, което върви с всяка дума. Например ако те са запомнили думата “клонче”, която се появява на екрана заедно с числото 10, и думата “ъгъл”, която върви заедно с числото 6, участникът получава 16 точки. Учените повтарят процеса с всеки ученик пет пъти, докато всеки от тях премине през всички 120 думи.

Резултатите от първия експеримент

multitaskingУчените откриват, че участниците в първата група – тези, които виждат думите и числата, без да се разсейват с други дейности – запомнят средно по 8 думи от всяка поредица от 20 думи. Тези участници, които се разсейват, като следят за поредица от три нечетни числа, запомнят средно по пет думи. И двете групи, които слушат музика, докато гледат екраните, запомнят думите почти толкова добре, колкото и тези в първата група.

Учените също откриват, че когато студентите правят няколко неща едновременно, това не засяга способността им да си спомнят информацията, която е важна. В случая това са думите, които вървят заедно с по-високи числови стойности. За участниците и в четирите групи е почти пет пъти по-вероятно да запомнят дума, която им носи 10 точки, отколкото дума, която им носи 1 точка.

“Всички участници дават предимство на думите с по-високи стойности и насочват вниманието си към тях”, казва Мидълбрукс, водещият автор на изследването. “Всички те осъзнават, че трябва да запомнят думите, които са по-ценни, въпреки че някои от тях се разсейват, а други – не.”

Вторият експеримент

students-testУчените провеждат втори подобен експеримент с 96 други студенти. Те показват на всеки участник шест поредици от 20 думи, всяка от които върви с число от 1 до 10. Този път обаче променят разсейващите фактори.

Отново една от групите вижда думите, без да се разсейва с други дейности. Учените пускат серии от звуци на останалите три групи. Една от групите трябва да открие дали всеки звук е еднакъв с предишния. Друга група трябва да посочи дали два звука, пуснати един след друг, са със същата височина, или не. Последната група трябва да открие дали всеки звук е с висока или с ниска честота.

Резултатите от втория експеримент

Както в първия експеримент, студентите, които не се разсейват, запомнят средно по 8 думи от всяка поредица от 20 думи. Тези, които се разсейват с други задачи, запомнят средно по 5 думи от всеки 20 и забравят “маловажните” думи. За участниците във всички групи отново е почти пет пъти по-вероятно да запомнят дума, която им носи 10 точки, отколкото дума, която им носи 1 точка.

“Данните ясно показват, че когато раздвояваме вниманието си, не запомняме толкова много. Въпреки това можем да се концентрираме върху това, което е най-важно”, казва Кастъл.

Учените също откриват, че способността на учениците да запомнят информацията се подобрява към края на експеримента. И в двете изследвания участниците и в четирите групи запомнят повече думи от шестата поредица от 20 думи, отколкото от първата.

Мидълбрукс препоръчва на хората, които учат нова информация, да избягват разсейващите фактори, доколкото е възможно.

“Вероятно не всичко е загубено, когато понякога спирате, за да напишете съобщение, или когато някой пусне музика, докато учите”, казва тя. “Нашият свят е пълен с множество разсейващи фактори и ние се адаптираме към тях, като се фокусираме избирателно.”

Източник: Science Daily

Други статии