Как да научим учениците да бъдат постоянни?

Една от основните ни цели като учители е да научим учениците на постоянство, защото това е важна част от успеха им във всяко начинание. Учениците, които са усвоили умението постоянството, могат да преодоляват предизвикателствата, да се справят, когато срещат трудности и да постигнат целите, които са си поставили.
Това прилича доста на тичането в маратон. Участниците, които стигат до финала, са тези, които са ходели често на упражненията и тренировките, научили са се да разпознават по-слабите си места и да установяват свое темпо. Те вярват в себе си по време на тежките моменти и вземат мерки да предотвратят и да лекуват нараняванията си. Техните очаквания са близки до реалността – дори ако да финишират, означава да лазят последния километър.

kids-in-a-classroomКато спортисти, които не са тренирани да бягат на дълги разстояния, учениците не могат да бъдат постоянни в ученето, ако не са развили умението да продължат напред, когато стане трудно. Когато учите учениците на постоянство, първо трябва да ги научите как да не се отказват да полагат усилия.
За да помогнете на учениците да изградят постоянство, трябва да създадете правилната учебна среда.

Помогнете на учениците да повярват, че могат

Учениците имат нужда да знаят, че могат да израснат и да се променят и че това усилие е ключово за живота им. Похвалете ги, когато насочват усилията си към специфични, ясно дефинирани цели. Когато казвате неща като: “Допълнителните 10 минути четене на ден се отплащат – вече разпознавате непознатите думи по-лесно“, вие помагате на учениците да направят връзката между усилията и постиженията. Целта е учениците сами да се мотивират да полагат повече усилия в ученето си сега и в бъдеще.

Побутнете ги малко и знайте кога трябва да спрете

stressed-studentПонякога учениците имат нужда от съвсем малко окуражаване, за да преодолеят дадено предизвикателство. Няколко думи като: “Помисли колко добре ще се чувстваш, когато приключиш с последните две задачи и знаеш, че сам си ги решил“ могат да имат голям ефект. От друга страна, учениците трябва да знаят, че няма проблем да си починат и по-късно да решат задачата, когато вече са по-спокойни и фокусирани. В този случай е важно ученикът наистина да се върне към задачата по-късно, за да усети, че наистина може да постигне повече, когато е постоянен.

Дайте пример за постоянство

Повечето ученици обичат да слушат личните истории на учителите си. Да споделите с учениците си, че през уикенда сте имали проблеми с канализацията и в крайна сметка с постоянство сте успели да ги разрешите, е чудесен начин да помогнете на учениците да видят, че всеки понякога иска да се предаде. Това също им показва как да преодолеят тези чувства и да постигнат целта си – без да изглежда, че проповядвате.

i-can-do-itУчете учениците да вярват в себе си

Някои ученици имат нужда от много помощ, за да разберат какво да си казват, за да останат мотивирани. Ако вътрешния диалог на ученика се състои от твърдения като: “Това е прекалено трудно“, “Не знам как да направя това“, може да се окаже откритие за тях, че има и други варианти. Ако казвате на учениците твърдения като “Знам, че мога да направя това, ако се постарая“ или “Ако не мога да измисля нищо, ще помоля приятел или учител за помощ“, те може да започнат да променят начина, по който мислят и действат, когато се изправят пред предизвикателство.

Очаквайте повече

Покажете на учениците, че имате високи очаквания и че сте уверени, че всеки от тях може да ги покрие. Уверете се, че те имат достъп до инструментите, от които имат нужда, за да бъдат успешни и знаят как да ги използват.

Използвайте технологиите

Онлайн програми като Fast ForWord могат да помогнат на учениците да направят връзката между усилията, които полагат, и резултатите, които постигат. Fast ForWord постепенно изгражда когнитивните умения на учениците, заедно с уменията им за четене и езиковите им умения. Учениците разбират веднага дали са дали верен, или грешен отговор, а системата се адаптира спрямо техните резултати. Забавните анимации показват на учениците какво са постигнали и поддържат мотивацията им.

Използвайте мозъчната пластичност

Никога не е прекалено рано или прекалено късно да научите учениците си как работи мозъкът и как учи нови неща. Въведете понятието “мозъчна пластичност” – идеята, че мозъкът се променя в отговор на начина, по който е използван. Това е начин да затвърдите идеята, че ученето се постига чрез фокус и продължително усилие. Помогнете им да разберат, че всеки мозък може да научи всичко, което пожелае.

Повтаряйте, повтаряйте, повтаряйте

Учениците се учат на постоянство по същия начин, както се учат на таблицата за умножение – чрез повторения. Когато полагат усилия, в дългосрочен план ще станат по-постоянни и по-мотивирани да учат още и още.

Източник: Scientific Learning

Други статии