Защо четенето наум не помага на учениците?

Гладкото четене означава да разбираме какъв е смисълът на текста, да четем с нормална скорост и да четем изразително. Как учениците ви да се научат да четат по-гладко тази година? Изкушавате се да си мислите, че ключът е да четат повече.

Излиза обаче, че четенето наум не изгражда уменията за четене при децата, които срещат затруднения. Според National Reading Panel „недостатъчно изследвания показват, че четенето наум може да помогне на учениците да се научат да четат по-гладко”. Като знаете това, смятате ли, че един ученик, който не е добър в четенето, трябва да продължи да чете сложни текстове с надеждата да стане по-добър?

Уроците по рисуване и уроците по четене

drawing-classКогато се учех как да рисувам, с малко помощ и инструкции, започвах да разбирам основните техники. Учителят ми обикаляше около всички ученици, за да се увери, че те правят това, което се иска от тях. Той разделяше всичко на отделни стъпки, секция по секция. След това проверяваше дали всички ги спазват, като напредваме с материала.

Не трябва ли да правим същото и с нашите ученици? Да проверяваме дали четат гладко, както учителят ми по рисуване минаваше при всеки от нас, за да се увери, че техниката ни ще ни даде резултата, който очакваме? Ако стоя тихо и се затруднявам с картината ми, ще стана ли по-добър в техниката и формите? Това е същото като да имате дете, което чете наум, когато среща трудности с даден текст.

Въпреки това, четенето наум има важно място в живота на учениците. След като ученикът вече чете гладко, той трябва да продължи да чете всичко, което може и което е подходящо за неговата възраст.

Ето някои добри практики за изграждане на гладко четене за тези ученици, които имат затруднения с четенето:

Покажете какво е гладко четене.

Покажете как трябва да звучи четенето на глас. Други възрастни също могат да четат на децата – родители, баби и дядовци, брая и сестри. По този начин децата чуват как трябва да звучи текстът и могат да разберат ритъма му, който включва паузи в края на изреченията, повдигане на интонацията при въпросителен знак и т.н.

Четете на глас.

Карайте учениците да четат на глас правилно, а не задължително бързо. Когато станат по-добри, скоростта на четене най-вероятно ще се подобри.

kids-reading-books-in-the-classroomХорово четене (четене в един глас).

Това е групова дейност, където първо вие четете текст на учениците ви. След това, те го четат в унисон. По този начин се упражнява четенето на глас в групи и може също да помогне на учениците, които не са достатъчно уверени, за да четат пред другите.

„Театърът“ на четящите.

Това е забавна разновидност на четенето на глас, където учениците изпълняват пиеса за съучениците си. За да участва, всеки ученик трябва да играе ролята си, докато чете изразително на глас. Този „театър“ не само може да подобри гладкото четене, но също може да помогне на учениците да се научат да работят в екип и да си помагат.

Хвалете учениците, когато четат гладко.

Малко похвали никога няма да навредят. Също така, деликатно им подскажете къде грешат, за да се поправят. Четенето гладко е трудна работа за някои ученици. Не забравяйте да ги окуражавате да продължават да работят върху това умение.

Сега, когато знаете, че четенето наум не помага на учениците, които имат затруднения с четенето, какво ще промените, за да направите тази част от обучението по-ефективна? Fast ForWord сега включва и програма за четене – Reading Assistant – която „слуша“ как чете ученикът на глас и го поправя, когато греши. Програмата предлага още записи на текстовете за четене, помощ с лексиката и помощ с произношението и декодирането, когато учениците се затрудняват. Тя е като личен учител, вграден в компютъра, и е особено ефективна за ученици, които имат проблеми с четенето и обикновено четат наум.

Източник: Scientific Learning

Други статии