Има ли полза от ръкописното писане за мозъка?

Най-новите изследвания по темата показват противоречиви резултати  – някои казват – да, други – не.

Някои преподаватели казват, че ръкописното писане не е от голямо значение, тъй като не е пряко свързано с учебната програма. В много от щатите в САЩ то вече не се преподава. Много умения не се считат за подходящи, ако те не са пряко свързани с уменията, които стандартизираните тестове проверяват. Ръкописното писане не е сред тези умения.

Защо трябва да се учи ръкописното писане?

Станислас Деан – автор и психолог в „Колеж дьо Франс” в Париж посочва, че:

„Когато пишем, автоматично се активира уникална невронна верига. Изглежда, че тази верига допринася за стимулацията на мозъка по начини, които досега не сме осъзнавали. Обучението се извършва по-лесно чрез тези начини.“

Според изследванията, когато пишем на ръка, мозъците ни се активират по начини, различни от тези, когато сме написали нещо на компютър. Тези мозъчни процеси ни помагат да запомняме по-лесно, когато учим.

Упражнение: Помислете за последния път, когато написахте нещо:

На ръка ли го написахте, или го въведохте на компютър или телефон?

Ако сте го написали на ръка, по-лесно ли ви беше да го запомните?

Ако сте го написали на клавиатура, по-лесно ли ви беше да го запомните?

Проучванията показват, че ако ученик напише нещо на ръка, вместо на клавиатура, по-лесно ще го запомни. Освен това, ще му хрумнат повече идеи, свързани с написаното.

Последици от това, че ръкописното писане постепенно изчезва

Проведено е изследване, за да се определи какво точно губят учениците, които си водят записки на компютър, а не на ръка. В това изследване обикновено учениците слушат лекция и трябва да си водят бележки с химикалка и лист хартия или да ги въведат на компютър.

Една седмица по-късно учениците отговарят на тест, свързан с лекцията, за да стане ясно колко от информацията си спомнят. Учените установяват, че учениците, които са си водили записки на ръка, показват по-добри резултати на теста, запомнят информацията за по-дълго и я разбират по-добре. Учениците, които са си водили бележки на компютър, са запомнили повече факти, но показват по-ниски резултати, когато трябва да отговарят на въпроси, свързани с тези факти.

Това изследване показва, че въпреки, че е по-бързо и ефективно учениците да си водят записки на компютър, написаните на ръка записки им помагат да запомнят информацията по-добре.

Други статии