Връзката между успеха в училище и доходите на семейството

Разликата в предстаявнето на децата от различни социоикономически слоеве в училище упорито се запазва. Това насочва вниманието към това как домашната среда влияе на ученето. Ново изследване на д-р Нина Краус и д-р Самира Андерсън разкрива, че различията са по-фундаментални отколкото се смяташе досега. Те засягат не само езиковите способности, но и самото обработване на звука в мозъка.

Изследването на д-р Харт и д-р Риски показа, че децата в бедните домакинства са изложени на 30 милиона по-малко думи, отколкото техните връсници на четиригодишна възраст. И все пак, най-новите изследвания показват, че проблемът започва още по-рано. Според проучване на Станфордския университет, разликата вече присъства на 18-месечна възраст. Деца от различни социоикономически слоеве демонстрират разлика от 200 милисекунди в продължителността на обработката на основни звуци. Защо това има значение? Способността за обработка на звуците определя дали децата ще могат да четат гладко. Това е едно от първите изследвания, които показват как по-ниският социоикономически статус влияе на когнитивните умения.

Изследването на Краус и Андерсън представя деца с 40 милисекундна звукова проба на сричката „да“. Тези с по-нисък социоикономически статус показват по-слаба активност в мозъчния ствол и по-слаби резултати в проучването като цяло. С други думи, децата, отглеждани в по-бедни домакинства, не само имат проблеми с ученето на думи – те имат проблеми с различаването на звуци.

Представете си, че изучавате английски език за първи път и срещате думата „маса“ за първи път в изречение като „купата е на масата“. Ако сте разбрали остатъка от изречението, ще разберете значението на думата от контекста. Но ако мозъкът ви се опитва да определи дали сте чули „купа“ или „поле“, най-вероятно няма да разберете новата дума. Дребните трудности на децата със слуховата и фонологичната обработка прерастват в затруднения с езика, четенето и обучението им в училище.

Защо не е достатъчно да се фокусираме само върху лексиката?

Какви са изводите от това изследване за образованието? Когато общественото внимание е насочено към социоикономическото неравенство, фокусът е върху упражнения за изграждане на лексиката, предназначени за преодоляване на лексикалната разлика. Тези видове интервенции могат да имат положително въздействие. За съжаление, те започват на етап на развитие, в който децата от семейства с ниски доходи вече са изостанали от връсниците си.

Освен това, често се пренебрегват значими разлики във вида и качеството на вербално взаимодействие между различните социоикономически слоеве. Децата на родители с добри професии не само са изложени на повече думи, но също така те са въвлечени в разговори, които ги подтикват да правят нови връзки между отделните понятия. В същото време, децата в домакинства с по-ниски доходи, където родителите са по-стресирани и погълнати да задоволяват основните потребности, получават много повече от словесната си експозиция от дочута реч. Изследванията показват, че в тези домакинства разговорите с децата се въртят около забраните и много често не са ползотворни за комуникацията.

По тези причини съществуващите интервенции не са толкова ефективни, колкото биха могли да бъдат. Сюзън Б. Нюман от Училището по култура, образование и човешко развитие в Ню Йорк посочва: „Инициативите за насърчаване на родителите от средната класа да четат на децата си имат благоприятен ефект върху цялостното развитие на децата“. По-новите проучвания са установили, че в сравнение с упражненията за четене, семействата с по-ниски доходи са постигнати много по-добри резултати чрез използването на фонетични игри. Те значително подобряват качеството на разговорите между родителите и децата.

Какво може да се направи?

Д-р Краус и д-р Андерсън препоръчват да се добавят слухови тестове при оценяването на децата в неравностойно положение за потенциалните езикови нарушения. Освен това, откритията показват, че ефективността на образователните интервенции може да бъде драстично увеличена чрез включване на слухов компонент. Програми като Fast ForWord са доказали, че имат благоприятен ефект в овладяването на езика. Те използват неврологични упражнения, насочени към подобряване на фонетичната обработката на учениците в риск.

Източник: http://www.scilearn.com/blog/impaired-auditory-processing-low-income

 

Други статии