По-бързо ли учим, когато говорим за новия материал?

„Ако искаш да овладееш нещо, преподавай го”, гласи поговорката, но дали наистина е така? Могат ли учениците наистина да научат нещо по-добре, когато го обясняват на своите връстници? Изследванията казват „да”. Според тях, когато ученикът сам измисли обяснение на нещо, го научава по-добре, отколкото когато обяснението му е дадено на готово.

Следният експеримент потвърждава това. Две групи ученици учат еднакъв материал. Едната група трябва да го обясни на глас. Другата група се ангажира с алтернативни задачи или прекарва същото това време в изучаване на материала. В края на експеримента двете групи решават еднакъв тест. Учениците от първата група изпреварват по точки учениците от втората група.

Има изобилие от хипотези, които обясняват тези резултати.

• Учениците откриват и запълват пропуските в знанията си.
• Учениците по-добре свързват новата информация със знанията, които вече са натрупали.
• Когато обясняват на глас, в мозъка се активират различни центрове, отколкото когато четат наум.

Защо когато обясняваме, научаваме нещо по-добре?

Една теория твърди, че когато обясняваме нещо, по-добре разбираме причинно-следствените връзки между отделните му компоненти. В друг експеримент същите две групи деца трябва да обяснят как работи непозната за тях механична играчка.

Първата група показва по-голямо разбиране на механиката на играчката, отколкото децата във втората група, която просто наблюдава играчката. Първата група не е по-добре осведомена от втората група за детайли, които не са пряко свързани с работата на играчката – например за цветовете й.

Алтернативна теория предполага, че обясняването помага на ученето, защото изисква учащият да свърже конкретна характеристика с по-общи принципи и модели. Тази теория също прогнозира, че обяснението може понякога да попречи на ученето, когато материалът не е основан на точни правила.

Много неща все още са неизвестни за ролята на обясняването в обучението. Ясно е, че то ангажира мозъка по начин, по който другите задачи не могат. Някои от ползите идват от факта, че за да обясниш нещо ясно, се изискват по-развити езикови умения, отколкото когато получаваш обяснението на готово.

Други статии