Какво са когнитивните умения и защо се нуждаем от тях?

Какво означава терминът „когнитивни умения”? Разбираш ли термина достатъчно добре, за да го обясниш на някого? А какво означава терминът „тренировка на когнитивните умения”?

 • Когнитивните умения са уменията, необходими за ученето, запомнянето и мисленето. Някои примери са:
 • Слухова обработка
 • Краткотрайна и дълготрайна памет
 • Скорост на обработка на мозъка
 • Внимание

Слуховата обработка е способността да чуваме звуците така, както са, и да ги разграничаваме от другите. Например, когато чуеш птича песен, можеш ли да чуеш отделните ноти в песента? Можеш ли да разграничиш тази песен от друга? Ако е така, имаш добри умения за слухова обработка. В училище добрите умения за слухова обработка позволяват на децата да се справят отлично в упражненията за слушане и да чуват ясно какво казва учителят. Това води до способността им да четат гладко.

Краткотрайната памет е способността да запомняме нещата временно. Учените вярват, че краткотрайната памет трае 12 секунди, 30 секунди или дори до 600 секунди. При децата пример за краткотрайна памет е, когато прочетат 1-2 изречения и ги запомнят. Повторението на нещо задържа информацията в краткотрайната памет.

Дълготрайната памет е способността да запомняме неща за неопределен период. Тя зависи от способността да приемем, съхраним, както и да си спомним информацията. Когато един факт остава в краткотрайната памет дълго време, по-вероятно е да стане част от дълготрайната памет. Например, когато детето е научено как да запомни списък с думи и ги повтори няколко пъти, това увеличава шансовете да си спомня списъка и на следващия ден. Здравият сън е изключително важен за подобряването на дългосрочната памет. Лишаването от сън засяга способността да затвърдим информацията. Спомняме си по-добре нещаат, които сме научили последно, след като се наспим добре.

Скоростта на обработка е способността да обработваме лесни когнитивни задачи автоматично, без да трябва да мислим за всеки детайл. Тестовете за определяне на скоростта на обработката включват следното:

 • Задачи по математика
 • Мисловни тестове за фиксирано време
 • Разбиране на текст, прочетен наум
 • Преписване на изречения вярно
 • Откриване на визуални шаблони, когато гледаме към изображение
 • Четене на списък с думи много бързо
 • Вниманието се проявява, когато забелязваме нещо и решаваме, че е важно или интересно

Уменията ни за внимание често зависят от способността ни да останем фокусирани върху задачата, дори и да има хора около нас, които ни разсейват, способността да вършим няколко неща едновременно и да запомняме информация.

Какво са когнитивните умения в крайна сметка? Те са основни мисловни процеси, които всеки от нас има нужда да развие. Представете си какво би се случило, ако увеличите когнитивните умения на мозъка си в слуховата обработка, краткотрайната и дълготрайната памет, скоростта на обработка на мозъка и вниманието. Бихте ли се чувствали по-живи? Бихте ли се чувствали по-сигурни и уверени? Бихте ли завършвали задачите си по-бързо, отколкото някога преди? Да!

Вие можете да станете по-умни само когато когнитивните ви умения са подобрени. Това е, с което програмите, които помагат на децата със затруднения, започват – подобряване на основните когнитивни умения. Невро Терапия предлага програмата Fast ForWord, която помага на деца и възрастни да развият когнитивните си умения. Вие или вашето дете ще забележите резултатите в ежедневните задачи, когато изградите стабилна основа.

Други статии