Интровертните ученици и техните скрити силни страни

Когато става въпрос за динамична, натоварена среда, днешната класна стая в училище е една от най-натоварените. Повечето учители трябва да се справят с повече от 25 ученици, понякога 30 или повече, и да им помагат да се придвижат заедно към конкретните учебни цели. В такива среди академичните способности са само една част от уравнението, което определя способността на ученика да се развие и да успее. Останалото зависи до голяма степен от аспектите на темперамента, като например дали ученикът е интроверт, или екстроверт.

Екстровертите – просто защото са общителни и социални – са по-видими за техните учители и съученици. Те блестят ярко, често са естествени лидери и са първите, които вдигат ръка и отговарят на въпросите. Макар че такова желание за участие е голямо предимство, то може да доведе до отговори, които не са напълно обмислени. Екстровертът може да е първият, който ентусиазирано започва работа по даден проект, дори и преди да получи яснота относно посоката и целите на задачата. Но когато става въпрос да останат мотивирани, за да учат, взаимодействието с другите им дава истински, осезаем тласък.

Но какво да кажем за интровертите? Тъй като те обикновено са тихи в оживената класна стая, не са толкова забележими за техните учители и съученици. Въпреки това те допринасят много за успехите на екипите, в които участват. Всъщност гледната точка на интроверите има потенциала да допринесе с тихо лидерство и методическа гледна точка към динамиката в класната стая, която, ако не сме настроени към нея, може да остане неизползвана. Колкото по-добре разберем техния поглед към света, толкова по-ефективно можем да приложим стратегии за развитие на силните им страни.

Често интровертите са описвани като хора с чувствителен темперамент, и затова трябва да намерят удобни за тях начини за участие в социалните ситуации. В класната стаи на тези ученици им отнече повече време, за да се адаптират към новата обстановка или новите хора. Те може и да не взимат участие в големи дискусии, но работят добре сами и често превъзхождат останалите в малки групи. За разлика от екстровертите, интровертите се презареждат с нови идеи, като работят отделно от групата известно време.

Според невролога и психоаналитик Марти Олсен Лани съществува биологична основа за разликите между интровертността и екстровортността. Тя обяснява, че допаминът, който нашите мозъци произвеждат в ситуации, когато се забавляваме (например когато сме на парти), кара екстровертите да се чувстват щастливи. В интровертните хора, от друга страна, същата стимулация може да създаде сетивно претоварване.

Един от типовете е по-общ от другия? Според Education Week  50 процента от нас са екстроверти и 50 процента са интроверти – равномерно разделение. По този начин основният въпрос, който трябва да се обмисли от страна на преподавателите, е как можем да стимулираме скритите силни страни на двата вида ученици в една и съща учебна среда?

И така, колеги учители, как най-добре да подкрепим всички ученици – интроверти и екстроверти – в класната стая?

  • В началото на годината си поставяйте за цел да опознаете всеки ученик поотделно, за да разберете къде попада на спектъра интроверт-екстроверт.
  • Планирайте гъвкава среда в класната стая, която дава на интровертните ученици пространството, от което се нуждаят, за да се приспособят към групата.
  • Без да се обръщате към някой конкретен ученик, обяснете на учениците разликите между интровертността и екстровертността, за да подпомогнете самоосъзнаването и да позволите на всеки ученик да поеме по-добре задълженията си.
  • Балансирайте учебното време в клас между големи групи, малки групи и самостоятелна работа. По този начин ще създадете множество среди, където и двата типа ученици могат да мислят, да учат и да се изразяват ефективно.
  • Поставете еднаква стойност на интерактивната дискусия и самостоятелната работа.

Въпреки че нашата култура оценява екстровертността, интровертните ученици не могат просто да променят начина, по който взаимодействат със света. Като учители трябва да се научим да ги разпознаваме и да съсредоточаваме енергията си върху откриването на силните им страни. По този начин ще можем да ги научим да използват и усъвършенстват своите способности и ще им помогнем да развият самочувствието и самоувереността, от която се нуждаят, за да преследват успешно своите мечти. И това е от полза за всички нас.

Други статии