Как когнитивните умения засягат успеха в училище?

„Не разбирам!“ е фраза, която всеки от нас е използвал. Мозъците ни успешно разбират и използват потока от информация, когато са налице добри когнитивни умения. Слабите когнитивни умения, особено при малките деца, превръщат обучението в предизвикателство. Основните когнитивни умения, необходими за оптимално обучение, са памет, внимание, обработване на информацията и последователност. Когато едно от тези умения липсва, децата ще срещат предизвикателства с ученето в училище. Ние непрекъснато използваме когнитивните умения в ежедневнието ни. Дори шофирането до супермаркета и обратно изисква тези четири когнитивни умения. Те са неразделна част от нас и често не си даваме съзнателно сметка, че ги използваме.

Памет

Нека да започнем с работната памет. Тя ни позволява да запомняме информация – основен елемент при ученето. Когато на децата в детската градина им кажат да оцветят ябълките в червено, лалета – в жълто и котките – в черно, тези с лоша краткосрочна памет може да запомнят само първия цвят. Други деца могат да имат трудности да следват рутината в училище или да забравят следващата стъпка в нея. Затова е наложително паметта да се развие до оптималните нива, така че децата могат да използват способностите си по най-добрия начин.

Внимание

Друго важно когнитивно умение е вниманието. Децата трябва да могат да слушат и разбират информацията, за да могат да учат. Ако вниманието не е на високо ниво, четенето, както и успеха в училище, ще бъдат неблагоприятно засегнати. Обикновените движения и шумове в класната стая, които повечето деца не забелязват, разсейват децата с нарушено внимание. Това разсейване може да попречи на способността им да чуят и разберат информацията в урока, който преподава учителят. Когато учениците не внимават, не могат да усвоят ноата информация и скоро губят интерес към урока.

Обработване на инфорамция

Когнитивното уменията за обработване на информация позволява на мозъците ни да разберат смисъла на постъпващата информация. Повечето информация е получена или визуално, или фонетично. Учениците със слаби визуални умения не могат да разтълкуват визуалните знаци съвсем точно. В резултат на това, изчисленията по математика, ръкописното писане и четенето на глас са засегнати. Децата с неразвити фонетични умения за обработване на информация не могат да разграничават звуците, които чуват. Те понякога не отговарят на въпросите на учителя, защото мозъците им се опитват да разберат какво се иска от тях. Четенето и разбирането, както и математика се превръщат в големи предизвикателства за учениците със слаби умения за обработване на информация.

Последователност

Мозъците ни организират информацията в определен ред с помощта на когнитивното умение за последователност. Учениците имат нужда от това умение, за да казват азбуката, да броят и организират информацията, която получават ежедневно в училище. Когато мозъците на децата добавят нова информация към предварително запаметената, те имат солидна основа за учене. Деца със слаби умения за последователност не могат да съставят свои истории и дори обикновените игри на думи са предизвикателство за тях. Те може да загубят интерес в урока, да го възприемат като „скучен“ или твърде труден. Лошото поведение в училище също може да се дължи на неудовлетвореността на детето от резултатите му в училище.

Паметта, вниманието, обработването на информация и последователността са основни когнитивни умения, необходими на всеки от нас. Когато едно или повече от тях не е добре развито, децата ще изпитват затруднения в училище. Програмата Fast ForWord е образователна програма, насочена към подобряване на тези основни когнитивни умения.

Други статии