Отживелица ли е ръкописното писане?

Най-новите изследвания по темата показват противоречиви резултати  – някои казват – да, други – не.

Някои преподаватели казват, че ръкописното писане не е толкова от значение, тъй като не е пряко свързано с учебната програма. В много от щатите в САЩ то не се преподава. Много умения не се считат за подходящи, ако те не са пряко свързани с уменията, към които държавните тестове са насочени. Ръкописното писане не се проверява на тези тестовее.

Защо трябва да се научи ръкописното писане?

Популярният автор и психолог, Станислас Деан, в „Колеж дьо Франс” в Париж посочва, че,

„Когато пишем, уникална невронна верига се активира автоматично. Изглежда, че тази верига допринася за стимулацията на мозъка по начини, които досега не сме осъзнавали. Обучението се извършва по-лесно по този начин. „

Според изследванията, когато пишем на ръка, мозъците ни се активират по начини, различни от тези, когато сме написали нещо на компютър. Тази мозъчна активация ни помага да запомняме по-лесно, когато учим.

Упражнение: Помислете за последния път, когато написахте нещо:

  • На ръка ли го написахте или го въведохте на компютър или телефон?
  • Ако сте го написали на ръка, по-лесно ли ви беше да го запомните?
  • Ако сте го написали на клавиатура, по-лесно ви беше да го запомните?

Проучванията показват, че ако ученик напише нещо на ръка, отколкото на клавиатура, по-лесно ще го запомни и ще му хрумнат повече идеи, свързани с написаното.

Последици от това, че ръкописното писане постепенно изчезва

Проведено е изследване, за да се определи какво точно губят учениците, които си водят записки на компютър, а не на ръка. В това изследване обикновено учениците слушат лекция и трябва да си водят бележки с химикалка и лист хартия или да ги въведат на компютър.

Една седмица по-късно учениците отговарят на тест, свързан с лекцията, за да стане ясно колко от информацията си спомнят. Учените установяват, че учениците, които са си водили записки на ръка, показват по-добри резултати на теста, запомнят информацията за по-дълго и я разбират по-добре. Учениците, които са си водили бележки на компютър, са запомнили повече факти, но показват по-ниски резултати, когато трябва да отговарят на въпроси, свързани с тези факти. се изпитва върху това, което са научили от лекцията.

Това изследване показва, че въпреки, че е по-бързо и ефективно учениците да си водят бележки на компютър, написаните на ръка бележки им помагат да запомнят информацията по-добре.

Други статии